Appel Pensioenuitvoering bv, Edvard Munchweg 107-b, 1328 MK ALMERE +31(0)85-2104099

Wat doet Appel

The best way to find out if you can trust somebody is to trust him (Ernest Hemingway)

 

Solide basis

Voor uw pensioenfonds kunnen we de administratie voeren en ook alle onderdelen van de pensioenuitvoering verzorgen. Uiteraard bepaalt u zelf de mate waarin u deze taken aan ons uitbesteedt.

Tijdens een persoonlijke kennismaking gaan we graag in op uw wensen en lichten we de mogelijkheden toe om uw fonds optimaal te ondersteunen.

 

Pensioenadministratie:

• dagelijks beheer deelnemers- en pensioengegevens

• communicatie pensioenrechten deelnemers

 

Financiële administratie:

• dagelijks beheer financiële gegevens

• opstellen jaarrekening en premienota’s

 

Uitkeringsadministratie

• controle en betaalbaarstelling pensioenuitkeringen

• inkomstenopgave en belastingaangifte

 

Pensioenuitvoering

• incasseren premiegelden

• verzorgen pensioenbetalingen

• opstellen (DNB-) rapportages

• communicatie met deelnemers (onder meer via klantwebsite)

 

Bestuursondersteuning

• secretariële ondersteuning

• management rapportages pensioenuitvoering

innerbannerjpg